Tandarts Ede heeft Kids Dental Club opgericht ter bevordering van de mondgezondheid van kinderen. Door middel van een preventie-traject werken wij samen aan het vergroten van de bewustwording en aan de positieve beleving van een tandartsbezoek. Dit alles op een wijze die kinderen aanspreekt.  Kinderen zijn voor tandheelkundige controles, behandelingen en preventie-afspraken tot 18 jaar verzekerd vanuit de basisverzekering. Aan Kids Dental Club zijn voor u dus geen kosten verbonden.

Ons team houdt rekening met uw komst. Wanneer u de afspraak wenst te annuleren of te verzetten, dan verzoeken wij u om minimaal 24u van tevoren contact op te nemen met de praktijk zodat wij de gereserveerde tijd nog zinvol kunnen benutten voor onze andere patiënten. Wanneer u te laat annuleert (ook bij veelvuldig ziek melden), dan ontvangt u een nota voor de gereserveerde tijd.

Tandarts Ede is zes dagen per week geopend. Wanneer u pijn heeft tijden onze ruime openingstijden dan kunt u onze praktijk direct bellen op ons reguliere telefoonnummer en wordt u op dezelfde dag geholpen. Voor pijnklachten buiten onze openingstijden kunt u contact opnemen met de spoedlijn. Onder spoedklachten verstaan wij tandletsel door trauma, ernstige nabloeding e/o zwelling naar wortelkanaalbehandeling of extractie. Overige pijnklachten worden de eerstvolgende werkdag behandeld.

In geval van een koortslip kunt u niet behandeld worden, omdat het virus van de koortslip uitermate besmettelijk is voor behandelaar en patiënt. Het virus kan bij besmetting (= overdraagbaar via aerosol ) zelfs tot blindheid leiden. Heeft u reeds een afspraak gepland en heeft u een koortslip; neemt u dan even contact op met de praktijk.

U bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van uw adreswijziging. Wanneer u dit te laat doet loopt u het risico dat uw nota van uw laatste behandeling voor wijziging reeds in behandeling is genomen en wellicht al in het externe incassotraject is terechtgekomen. Hierdoor kunnen onnodig extra kosten ontstaan. Wij benadrukken dan ook dat het schriftelijk en tijdig doorgeven van uw adreswijziging essentieel is voor een correcte verwerking van uw declaratie. Tandarts Ede neemt geen verantwoordelijkheid voor de bijkomende kosten die ontstaan door het te laat doorgeven van uw adreswijzing.

M03 is een door de NZa vastgestelde code wat staat voor 5 minuten reinigen van uw gebit. Wanneer er 2x M03 staat op uw rekening betekent dit dat er >7 minuten is gereinigd.

Zoals veel zorgaanbieders hebben wij het versturen en innen van uw nota uitbesteed aan Famed/Infomedics. Wij dienen de declaratie via Famed* in bij uw zorgverzekeraar. Wanneer de nota niet- of niet volledig vergoed wordt door uw aanvullende zorgverzekering, dan ontvangt u de nota cq. restnota via Famed*.

*Famed gaat samen met Infomedics. Vanaf 1 oktober 2019 ontvangt u de eventuele (rest)nota via Infomedics.

U bent vrij om te kiezen welke tandarts het beste bij uw persoonlijkheid past. Iedere tandarts heeft zijn/haar eigen benaderwijze. Wanneer u een voorkeur heeft voor een bepaalde tandarts, dan mag u dat te allen tijde aangeven.

Wanneer u zich inschrijft wordt u gekoppeld aan een tandarts van Tandarts Ede. De aan u gekoppelde tandarts is uw vaste behandelaar. Het kan echter zijn dat u, bij uitzondering, behandeld wordt door een collega-tandarts. Wanneer u bijvoorbeeld een acute pijnklacht heeft of wanneer u op een dag een afspraak wilt plannen als uw vaste tandarts niet aanwezig is, is het mogelijk dat u door een andere collega wordt geholpen.

Wanneer u zich heeft ingeschreven via onze website of middels de het formulier geeft u aan patiënt te willen worden bij Tandarts Ede en is uw aanmelding in behandeling. Tot het kennismakingsconsult tussen u en onze praktijk valt u nog onder de verantwoordelijkheid van de tandarts waar u op dat moment nog officieel ingeschreven staat. Voor pijnklachten moeten wij u dan ook terugverwijzen daar wij nog geen inzicht hebben in uw behandelhistorie.

Wanneer u angst heeft voor de tandarts dan helpen wij u graag. Wij hebben meerdere tandartsen in onze praktijk die ruime ervaring hebben in het behandelen van angstpatienten.

U bent officieel patiënt bij Tandarts Ede wanneer uw inschrijving volledig is verwerkt en u kennis heeft gemaakt met uw nieuwe tandarts. Na dit consult besluit u samen met uw tandarts of er een behandelrelatie kan worden aangegaan.