Behandelingen

Op zoek naar de juiste behandeling? Hier vind je een overzicht van onze behandelingen. Echter raden wij aan contact met ons op te nemen. Op die manier kunnen wij het beste advies geven over de behandelingen die bij jou passen. Lees ook onze brochures over behandelingen en tandverzorging.

Parodontologie

Naast cariës is parodontitis de belangrijkste oorzaak van het verlies vangebitselementen. Parodontitis is een ernstige ontsteking van de ondersteu-nende weefsels van de tandwortel (parodontium). Bacteriën tasten het kaak-bot aan waardoor tanden en kiezen los kunnen gaan staan en uiteindelijk ver-loren gaan. Voor een gezond gebit is een gezond parodontium dus van grootbelang. Tandarts Ede besteedt intensieve zorg aan de conditie van tandvleesen kaakbot. Een team preventieassistenten screent patiënten tijdens de half-jaarlijkse controle op tandvleesziekten en zorgt middels professionele gebits-reiniging en voorlichting voor een optimale mondgezondheid. Als problemenaan het parodontium zijn ontstaan volgt behandeling bij de mondhygiënist.Deze volgt het door de NVvP aanbevolen protocol om de infectie zo effectiefmogelijk te kunnen bestrijden.

Mondhygiënist en tandarts verzorgen samen een individueel parodontaal-behandelingsplan om de mondgezondheid maximaal te waarborgen.

Voor mee informatie verwijzen wij u graag naar www.allesoverhetgebit.nl ofdownload u de informatiefolders op deze site.

Implantologie

Een implantaat is een kunstwortel van titanium die in de kaak wordt geplaatstwanneer er één of meer tanden of kiezen verloren zijn gegaan. Het implantaatis een ideale constructie waar een kroon op geplaatst kan worden.

Bij het ontbreken van meerdere elementen kan een complete brug worden geplaatst.

Bij een uitneembare prothese bieden implantaten een uitstekende houvastaan de kaak. Er ontstaat een drukknopverbinding. Zo kan veel meer houvastvoor de prothese worden gecreëerd.

Tandarts Ede werkt met hoogwaardige implantaten van Camlog.

Neem voor meer informatie contact met onze praktijk. Tijdens een consultvertelt onze Tandarts-Implantoloog graag wat uw mogelijkheden zijn.

- ANJA -

“Ik ben erg bang voor de tandarts,
hier word ik zo lief en rustig geholpen”

Esthetische Tandheelkunde

Esthetische tandheelkunde wordt ook wel cosmetische tandheelkunde genoemd en omvat de tandheelkunde waarin het uiterlijk van het gebit met
tandheelkundige hulpmiddelen verfraaid wordt.

Mogelijke behandelingen in het kader van de esthetische tandheelkunde zijn:
• Het verhelpen van verkleuringen;
• Het aanplakken van ontbrekende delen aan een tand;
• Het veranderen van de vorm van een tand;
• Het dichtmaken van spleten tussen de tanden;
• Het optisch corrigeren van gedrongen tandstand;
• Het bleken van tanden.

Dit is een uitstekende oplossing voor tanden die na een “zenuwbehandeling”
verkleurd zijn. Nadeel is echter dat niet met zekerheid van te voren te zeggen
is of de behandeling het beoogde resultaat zal opleveren. Indien dit niet het
geval is wordt het bleken vaak gevolgd door facing.
Kunstharsfacing
Deze zijn toepasbaar bij spleetjes tussen de tanden, afgebroken hoekjes en op verkleurde, misvormde en scheve tanden. Bij toepassing van facings is het van belang dat de Mondhygiëne optimaal is. Het tandvlees moet gezond zijn alvorens de facings te plaatsen. Nadeel van de kunstharsfacings is dat de levens

Orthodontie

Tandartsen voor orthodontie zetten tanden recht met behulp van verschil-lende soorten beugels. Ook houden ze zich bezig met de studie, begeleidingen behandeling van de groei van de kaken en de ontwikkeling van het gebit. Door tanden, kiezen en kaken in een goede positie te brengen m.b.v. een beu-gel, wordt een goed evenwicht bereikt tussen gebit, tong, wangen en lippen.Zo ontstaat een goed functionerend en regelmatig gebit, dat er mooi uitzieten goed schoon te houden is. De tandartsen voor orthodontie in onze praktijkplaatsen verschillende type beugels waaronder type Invisalign en Insignia.

Insignia
Nieuw in onze praktijk is ISIGNIA; een 3D computergestuurd orthodon-tieysteem, waarbij digitale behandelplanning gecombineerd wordt met indivi-dueel vervaardigde slotjes en draden. In de eerste zitting wordt door de tand-arts een gezichtsanalyse gedaan. De ortho-assistente maakt gebitsafdrukken,foto’s en röntgenfoto’s. De gebitsafdrukken worden opgestuurd naar Amerika,waarna het behandelplan door de tandarts voor orthodontie wordt opgesteld.Het duurt ongeveer 6 tot 8 weken voordat het plan klaar is en de slotjes endraden op maat zijn gemaakt. Met behulp van malletjes worden de slotjes pre-cies zoals gepland op de tanden geplaatst. De gemiddelde behandelduur is12-14 maanden (+/- 37% korter dan de behandeltijd van een reguliere plaatjes-beugel). Gemiddeld zijn er ook 7 afspraken minder nodig om het uiteindelijkeresultaat te bereiken.